Esat sveicināti!

Pagalma sporta svētki!

Interesantā un emocionāli pozitīvā gaisotnē mūsu bērnudārza teritorijā 15. septembrī, norisinājās "Pagalma sporta svētki"! Uz kopīgām spēlēm aicināja iestādes vadītāja, kopā ar sporta skolotāju. Jautrību papildināja "Ābelītes" logo- "Ābolītis". Par dalību pasākumā katrs bērns saņēma diplomu.

Paldies visiem par atsaucību! 

Interesanti ikvienam mazajam un lielajam sportot gribētājam!

Zinību diena!

Ar ziediem, smaidiem, prieku un rudens elpu bērnudārza durvis vēra mazie  Ābelītes audzēkņi! Kādam viss vēl bija jauns un nezināms. Kādam jau ierasts, tuvs un pazīstams.

Zinību diena kopā sasauca kuplo pirmsskolnieku saimi. Svētku rītā skanot mūzikai pie bērnudārza durvīm bērnus un viņu vecākus smaidīgi sagaidīja pasaku tēls- Lapsa un draugs Ābolītis. Katram novēlot, lai katra diena būtu atklājumiem pilna. Kā sveicienu bērni saņēma mūsu Ābelītes bēnudārza logo medaļu. Svētki turpinājās pagalmā, kur ciemos pie bērniem bija ieradušies draugi- lapsa , ezis un zaķis, lai kopā nosvinētu Zinību dienu. Kopīgi dziedot un dejojot ieskandinājām jauno mācību gadu! Nobeigumā katra grupa kā pārsteigumu saņēma - svētku klinģeri.

Lai labas domas, labi darbi rod piepildījumu Jaunajā 2023./2024. mācību gadā!

eTwinning projekts "Mazais lēkātājs - zvirbulis"

Deviņas Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes iesaistījās eTwinning projektā "Mazais lēkātājs - zvirbulis".  

Projekta laikā tapa ļoti daudz radoši darbi par zvirbuli. Bērni dziedāja, zīmēja zvirbuļus un skaitīja tos, lai noskaidrotu - vai zvirbulis Valmierā ir bieži sastopams putns? 

Par to - vai tas tā ir, lasiet digitālajā grāmatā.

Ciemos pie VUGD!

Ģimenes diena bērnudārzā "Ābelīte"!

15. maija pēcpusdienā, bērnudārza pagalmā visi kopīgi svinējām ģimenes dienu!

Pasākums noritēja aktīvi sportiskā gaisotnē. Bija iespēja izkustēties fiziskajās aktivitātēs. Būt visiem kopā un svinēt svētkus, kaut tikai uz mazu brīdi, aizmirsties no ikdienas steigas. 

Paldies par atsaucību!

Uzklāsim baltus galdautus un svinēsim mūsu brīvību!

Mana zeme ir viss , ko sirds

               sargā un sargā!

Manai zemei-visskaistākais 

                     vārds.

                              /M. Laukmane/

Baltā galdauta svētki  ir par kopā būšanu un kopīgu darba darīšanu! Arī mēs šos  svētkus sagaidījām ar baltiem darbiem, gaišām domām, baltu kreklu un baltu galdautu. Kopīgi klausoties svētku koncertu, vadītājas uzrunu, sakot laba vēlējumus viens otram, klājām balto galdautu, lai kopīgi baudītu svētku mielastu.

Teātra diena!

14. Aprīlī "Ābolīšu" un "Bitītes"  grupas bērni , kopā ar skolotājām devās baudīt kultūru. Ar prieku un aizrautību vērojām Liepājas leļļu teātra izrādi - "UCIPUCI meklē mājas"!

Arī mēs protam spēlēt teātri- to mums pierādīja "Ābolīšu" grupas bērni kopā ar skolotāju ! Talantīgie aktieri ar lielu aizrautību, radoši izpēlēja izrādi - "Lācēna ziema"!  Jaunie aktieri strādāja, mēģināja sevi dažādās lomās, palīdzēja viens otram. 

Teātra diena deva iespēju ne tikai bērniem un skolotājiem radoši sadarboties, bet arī citām grupiņām parādīt, ko bērni ir iemācījušies.

Liels paldies par izrādi!

Skudra "URDA" ciemos pie "Ābolīšu" grupiņas bērniem!

Runāt par dabai svarīgām un nozīmīgām lietām nekad nav par daudz. Tādēļ arī šīs dienas tēma : "Pareiza atkritumu šķirošana un tā pārstrāde"!

Kopā ar Skudru "URDU" gatavojam  papīru, runājām par atkritumu šķirošanu, darbojāmies ar gudrajām  robotu "Bitēm"! 

Paldies par jauko un izzinošo dienu ! 

Izzinoša ekskursija uz SIA "ZAAO" Dabas un Tehnoloģiju parku "URDA"

"Ābolīšu" grupas bērni un pieaugušie šorīt ar autobusu devās uz Daibi, lai satiktu Skudru - "URDU". Kopā ar Skudriņu"URDU" mums bija iespēja doties izzinošā izpētes braucienā, kura laikā izzinājām gan atkritumu ceļu, šķirošanas un pārstrādes iespējas, kā arī iepazināmies ar poligonā notiekošajiem procesiem. Mācību procesa ietvaros klausījāmies stāstā par puisi- Hugo, izpētījām un sašķirojām dažādus priekšmetus , katrs gatavojām savu dzīvnieku, kopīgi gājām rotaļā. 

Paldies par brīnišķīgo iespēju - tik daudz jauna uzzinājām!

Ikvienam ir atbildība, pienākums rūpēties par sevi, apkārtējiem un vidi, kurā dzīvojam. 

Šūpojies Lieldienās,
Priecājies Lieldienās
Par baltiem pūpoliem,
Par raibām oliņām.

 "Ābelītes" bērni un iestādes darbinieki kopīgi atzīmēja Lieldienas. Neskatoties uz lietaino un vējaino dienu bērnudārzu piepildīja bērnu čalas un smiekli. Bērnudārzā bija ieradies Lieldienu zaķis, kurš devās meklēt Lielo dienu un noskaidrot , kas tā ir - caur dažādiem uzdevumiem un rotaļām, kopīgām dziesmām.  Visi kopīgi ripinājām olas, sitāmies ar olām, ēdām olas,  skaitījām skaitāmpantus, risinājām mīklas, klausījāmies ticējumus, dziedājām dažādas dziesmas. Meklējām noslēptās oliņas. Kā pārtseigumu Lieldienu zaķis bija sarūpējis noslēpumaino kasti, kura bija jāatver izmantojot ciparu kodu. Paldies par jaukām emocijām , kuras guvām atrisinot un ielūkojoties noslēpumainajā kastē. 

Teātra diena bērnudārzā "Ābelīte"!

  Pirmdien, 27.martā mūsu bērnudārza svinību zālē,teātra nedēļas ietvaros,  sapulcējās gan lieli, gan mazi skatītāji. Kā mākslinieki bija iejutušies paši bērnudārza "Ābelītes" iestādes darbinieki, lai iepriecinātu mazos skatītājus ar iestudētu Leļļu teātri "Daiļskanīgie putni"! Pēc Leļļu teātra sekoja Oda, jeb slavas dziesma "Ābelītei". Un ,protams, kā nu bez jokiem! Katrs varēja izstāstīt kādu smieklīgu jociņu, vai atgadījumu. Paldies par izteiksmīgo dzejoli "Zvirbulis", ko tik skanīgi mums norunāja Haralds Ābele.

Lai ikdiena būtu interesantāka no 27.-31. martam bērnudārzā norisinās krāsu nedēļa! Katrai dienai sava krāsa, dzīvojam krāsaini! 

Paldies iestādes darbiniekiem par iesaistīšanos,  ieguldīto darbu un patiesi jaukām emocijām!

"Nāc nākdama, Lielā diena!"

Lai pavasari sagaidītu godam "Nāc nākdama, Lielā diena!"  svētku noskaņā ierodas Pavasaris un uzsāk sarunu. Uzaicina darboties līdzi- minēt mīklas, dziedāt un pildīt dažādus uzdevumus. Pavasaris priecājas, ka kopā ar bērniem var dejot "Pavasara balles deju"!

Mazais lēkātājs - zvirbulis!

Pavasaris ir klāt! Pavasaris mūs aicina izbaudīt dabas atmodu. 

Bērnudārzs "Ābelīte" organizēja e Twinning projektu  "Mazais lēkātājs-  zvirbulis"!  Projektā iesaistījās deviņas Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes, lai kopā noskaidrotu, vai Valmierā zvirbulis ir bieži sastopams putns. Projekta ietvaros īpašu noskaņu mūsu bērnudārzā rada bērnu un vecāku kopīgi veidotā  putnu izstāde "Meklējot Zvirbuli" .  Nedaudz fantāzijas un radošuma, un spārnotie draugi salidojuši mūsu bērnudārza gaitenī, priecē gan lielus, gan mazus skatītājus. 

Lai bērni vēl vairāk uzzinātu par putnu dzīvi,  katras grupiņas skolotājas, kopā ar saviem audzēkņiem- mazajiem dabas draugiem, iepazina zvirbuli  gan fotoattēlos un video, gan dabā.  Pastaigas laikā rosināja vērot,  pievērst uzmanību putnu pulcēšanās vietām. Kopīgi klausījās zvirbuļu čivināšanā, izzināja kas garšo putniem, kādi ir putnu ienaidnieki, klausījās dažādus  stāstus par putniem, minēja un paši uzdeva saviem draugiem sacerētas mīklas. 

Projekta sākumā likās, ka mūsu PII Ābelīte teritorijā zvirbuļu ir maz, bet, iepazīstot šo putnu, secinām: zvirbulis ir mazs un bailīgs putns un ieraudzīt to nemaz nav tik vienkārši. Nākot no rīta agri un klusām, pārliecinājāmies, ka mūsu bērnudārza teritorija ir īsta zvirbuļu paradīze! Čirkst, čiepst un čivina visās malās: krūmos, kokos un barotavās. Pareizo skaitu nav iespējams noteikt, bet, kā bērni saka, ir ļoti daudz! 

Projektam noslēdzoties esam  iepazinuši un novērojuši zvirbuļus un viņu draugus, bet nekas jau nebeidzās! Turpināsim vērot gan nometniekus, gan gājputnus. Aicinām arī vecākus pastaigājoties kopā ar bērniem pievērst uzmanību putniem !

Audzēsim uz palodzes!

Marta mēnesī, mūsu bērnudārzā- pirmie pavasara sēšanas darbi!

Kopīgi veidojam izpratni par augu audzēšanu, nodarbojamies ar zemes darbiem, pētām augus. Šādas nodarbošanās "Ābelītes" lielajiem un mazajiem dabas draugiem ļoti patīk.  Kopā paši darbojamies, eksperimentējam,  pētam un viss beidzot arī nogaršojam (griežam zupās, liekam uz maizītēm )- tādejādi attīstam visas  sajūtas.  

Veikt pētniecisko darbu - tas ir super ! 

Pikniks ziemā? Kāpēc gan ne?

Taurenīšu grupas bērni šajā nedēļā vēroja ūdens pārvērtības ziemā.

Noskaidroja, ko nozīmē vārdi-ūdens agregātstāvokļi.

Veica eksperimentu - ūdens pārvērtības.

Ziemas piknikam paši gatavoja tēju termosā.

Baudījām ziemas priekus vizinoties ar sniega pannām no kalna un dzērām pašu gatavotu tēju.


Bērni saka -Ziemas pikniks bija foršs!

Februāris – Sveču mēnesis

Šis mēnesis bērnudārzā iesākās ar vecāku sarūpētām svecēm izstādei “Brīnums svecītē”. Jau nedēļu pirms izstādes bērni iepazinās ar vaska sveču gatavošanu, smaržoja un izjuta vasku ar pirkstiņiem. Vecākā posma bērni apguva jaunu prasmi – satīt vaska plāksnes strēmeli cieši, cieši, vidū ieliekot pašu savīto dakti.

Sveces vienmēr nedaudz saistās ar maģiju. Sveces liesmiņa dod prieku, bet vienlaikus prasa arī drošības ievērošanu, ko uzsvērām pārrunās ar bērniem.

Februāri dēvē arī par puteņu mēnesi, un tā arī tapa otra izstāde – bērnudārza pagalmā bērni vēla, raka sniegu, veidoja, krāsoja sniega sveces vairāku dienu garumā. Un rezultāts kā Ojāra Vācieša dzejolī - Uz lielu balli sanāca sveces… 

       Suši -   tik gardi!

Janvāra  mēnesī "Taurenīšu" grupa devās virtuālā ceļojumā apkārt Zemeslodei.

Pirmā pietura  Japāna. Iepazinās ar Japānas dabu, kultūru, tradīcijām.

 Japānā viens no nacionālajiem  ēdieniem ir Suši.

Mūsu grupiņā notika meistarklase "Suši gatavošanā". 

Meistarklasi vadīja Eliana, kura pati mājās bieži gatavo Suši.

Bērni klausījās, vēroja un paši piedalījās gatavošanas procesā.

"Taurenīši" saka:"Mums izdevās pagatavot garšīgu Suši. Ņam, ņam, ņam!"

Paldies Elianai, kura mums visu parādīja!

Koncerts - "Drošības ābece"

Trešdien, 18. janvārī  ciemojās komponists Didzis Rijnieks ar koncertu "Drošības ābece". 

Koncertprogrammā komponists kopā ar bērniem izdziedāja dažādas dziesmas par savu un apkārtējo drošību. Ar lielu sajūsmu bērni vēroja D.Rijnieka izpildītos burvju trikus - katrs varēja darboties un dziedāt līdzi.

Paldies par pozitīvām emocijām!

 Starptautiskā "Paldies" diena!

11. janvāris ir gada pieklājīgākais datums - šajā dienā atzīmē Starptautisko "Paldies" dienu

Lai atgādinātu, cik svarīgi ik dienas ir izrādīt pateicību un atcerēties tos cilvēkus, kas ikdienā  mums palīdz -"Ābelītes" bērni, savos radošajos darbos vecākiem saka: Paldies! 

Tik vienkāršs un īss vārds, bet cik daudz tas nozīmē katram no mums!

Vārds "Paldies" spēj sasildīt un iepriecināt!

Paldies!😊

"Tīrai Latvijai!"

Zaļā josta aicina: Parūpēsimies par mūsu planētu!

Lūgums piedalīties konkursā - iespēju robežās vākt makulatūru un izlietotās baterijas. Lai mūsu planēta būtu zaļa un tīra.

Kopā mums izdosies!

Konkursa ietvaros drīkst vākt: biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas (arī ar auduma vāciņiem), avīzes, glancētos žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona iepakojumus un citus izstrādājumus (kartonam jābūt salocītā veidā). 

Nododot baterijas pārstrādei, tiek ievērojami mazināts potenciālais vides piesārņojums, atgūtas vērtīgas otrreizējās izejvielas, piemēram, mangāns, dzelzs, cinks, grafīts, taupīti resursi un saudzēta daba. Visas kampaņas “Tīrai Latvijai” laikā savāktās izlietotās baterijas tiks nogādātas pārstrādes rūpnīcā, izkausētas un pārstrādātas jaunās vērtīgās izejvielās.

Radošie ziemas prieki!

Kad termometra stabiņš noslīd kārtīgi zem nulles un sals sāk kniebt degunā gan lieliem, gan maziem - Valmieras PII "Ābelītes" bērni, iestādes darbinieki un vecāki steidz veikt ziemas eksperimentu. 

Esam ļoti priecīgi un lepni par paveikto!

Paldies visiem par pozitīvām emocijām!

Esam atkal mājās!

Svētki kopā ar Ziemassvētku vecīti! 

Mums visiem, visiem starot tā -
Kā svecei egles zariņā.
Ikvienam roku noglāstīt -
Un labu vārdu pasacīt,
Tā gaiši, silti uzsmaidīt


21. decembrī, savās mājās "Ābelītē" sanācām visi kopā, lai ieskandinātu ziemas saulgriežus. Svētku gaisotni un mirdzumu bērnu acīs radīja Ziemassvētku vecītis. Ziemassvētku vecīša aktivitātes gan bērnos, gan pieaugušajos izraisīja pozitīvas emocijas, prieku sirsniņā - ticību Ziemassvētku brīnumam.

Paldies Ziemassvētku vecītim, mazajiem un lielajiem rūķīšiem par būšanu kopā! 

Ar gaišām domām un ticību labajam novēlam visiem gaišus, labestības piepildītus Ziemassvētkus! Veiksmīgiem darbiem un pozitīviem notikumiem piepildītu Jauno 2023. gadu!


Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir brīnumiem pilns!

8. decembrī visa "Ābelītes" kuplā saime pulcējās bērnudārza pagalmā, lai kopīgi iedegtu Ziemassvētku egli un tiktos ar bērnu draugiem - Runci Rūdi un Bebru Bruno. Kopā ar draudzīgajiem policijas tēliem pie bērniem viesojās arī Valsts policijas  Vidzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja prevencijas grupas vecākās inspektors I.Ploriņa un L.Kaužēna.  Pārrunājām drošības noteikumus atrodoties gan iekštelpās, gan ārpus tām.  Bērni uzdeva sev interesējošus jautājumus un saņēma atbildes.  Bija iespēja arī aplūkot policijas auto, kurš demonstrēja gaismas signālu. 

 Īpašā svētku noskaņā, visi kopā-  dziesmām skanot, ejot līksmās rotaļās - sagaidījām ar lielu sajūsmu eglītes iedegšanu. 

Kopīgi veiktajam ir liels spēks! Eglīte iemirdzējās visdažādākajās krāsās. Prieks bērniem, prieks lielajiem rūķiem, prieks bērnu draugiem - Runcim Rūdim, Bebram Bruno!

Paldies par brīnišķīgo kopā būšanu ! 🎄