Tematiskais rīts "Vilku skola"

20. oktobrī 5. grupiņas "Taurenīšu" bērni apmeklēja Valmieras integrēto bibliotēku, kur notika tematiskais rīts "Vilku skola".

Mācīties ir ļoti, ļoti noderīgi- to zina visi!

Bērniem bija iespēja noklausīties stāstu par vilcēnu, kurš ļoti vēlas doties uz skolu.

Uzzinājām bibliotēkas noteikumus:

  • Ieejot bibliotēkā sasveicinamies ar visiem;

  • Jāizslēdz mobilais tālrunis;

  • Skaidri pasakam savu vārdu, lai var atrast bibliotēkas apmeklētāja kartiņu;

  • Rūpīgi jāizvēlas grāmatas;

  • Netrokšņo, nekliedz, neskrien;

  • Saņemot grāmatu, neaizmirsti pateikt "Paldies";

  • Laicīgi nodot grāmatas.Sportot ir lieliski!

️Taurenīšu grupas bērni, 19.oktobrī devās uz sportiskām aktivitātēm Olimpiskā centrā.

Pasākumā varējām vērot dažādas sporta meistarklases. Bērni piedalījās dažādās aktivitātēs, vislabāk bērniem patika basketbola un orientēšanās aktivitātes.

⚽️ Kustēties ir svarīgi!

⚽️ Kustības vairo prieku!


Mācāmies brīvā dabā! 🍁

Saulaini rudenīgā dienā, "Ābolīšu" grupas piecgadnieki devās dabaszinību ekspedīcijā "Meža dārgumu medības" un "Meklē dabā krāsas".

Kompetenču pieeja izglītībā - tas nozīmē, ka bērns gūst zināšanas un prasmes reālās dzīves situācijās, vienlaikus apgūstot caurviju prasmes - sadarbību savā starpā un atbildību pret apkārtējo vidi. PII"Ābelīte" bērni devās "Meža dārgumu medībās", tuvāk iepazīstot un nostiprinot zināšanas tēmā - Mežs.

Izzinoša ekskursija - Valmiermuižas zirgu staļļi 🐎

Ar prieku un zinātkāri bērni devās uz Valmiermuižas staļļiem, lai iepazītu zirgus, ponijus, trušus. Bērni apguva prasmes un iemaņas, saistībā ar poniju kopšanu (izprot pareizu uzvedību atrodoties blakus ponijam, baro, ķemmē). Kopā ar treneri iepazina dzīvnieku sporta manēžu, izpildīja vingrojumus trenera pavadībā.

Lai mūsu ceļš būtu interesantāks, turp devāmies ar Valmieras sabiedrisko transportu - autobusu.


Paldies J.Rufinai par izzinošo ekskursiju! 🤗


Skolotājas - Solvita, Gita, Madara, Agnese.

Latvijas Veselības sporta nedēļa 2022 ⛹️‍♂️

Aktīvi un radoši tika aizvadīta Veselības nedēļa PII "Ābelītē", atsaucoties un iesaistoties organizētajā ikgadējā Latvijas Veselības sporta nedēļā 2022.

Visas nedēļas garumā notika dažādas sporta aktivitātes - bērni ar lielu prieku un aizrautību iesaistījās dažādās jautrās kustību rotaļās un stafetēs. Orientējās atrodoties ārpus bērnudārza teritorijas.
Bērni bija priecīgi un gandarīti par pavadīto sporta nedēļu! Īpašs prieks par godam nopelnītajiem diplomiem.
🙂

Tematiskais rīts - "Roku higiēna ikdienā"


13. oktobrī Taurenīšu grupā notika tematiskais rīts "Roku higiēna ikdienā". Pie mums viesojās bērnudārza medmāsa Inta ar saistošu stāstījumu un interesantiem uzskates materiāliem. Bērni ar lielu interesi klausījās, vēroja un paši darbojās. Bērniem ļoti patika filmiņa "www.Mazgārokas.lv"

Paldies medmāsai Intai par jauko stāstījumu!


Medmāsa - Inta
Skolotājas - Dace, Iveta,Guna


Tīro roku diena

Vai zini kāpēc jāmazgā rokas? Vai zini kā pareizi to darīt?

"Ābelītes" bērni to zina!


Mērķis - sekmēt bērnu zināšanas, prasmes, aktualizējot tēmu par roku mazgāšanu. Kopā ar bērnudārza medmāsu Intu, veicām eksperimentu, vērojām mikrobus, praktiski mācījāmies pareizi mazgāt rokas.

Lai roku mazgāšanas svarīgums bērniem paliktu atmiņā pēc iespējas labāk un ilgāk - visi kopā apguvām "Roku mazgāšanas dziesmu". Ziepju burbulīte mums parādīja, kā uzvarēt cīņā ar Neganto Mikrobu!

Medmāsa - Inta
Skolotājas - Gita, Agnese, Madara